VIŠEGRADSKA BANJA: ZDRAVSTVENI DRAGULJ U BOROVOJ ŠUMI

Višegradska Banja nalazi se pet kilometara sjeverno od Višegrada i smještena je u gustoj borovoj šumi na nadmorskoj visini od 414 metara.

Zbog svoje nadmorske visine i prirodnog okruženja ima i karakteristike vazdušne banje.

Termalne vode Višegradske Banje imaju karakteristike radioaktivne karbonatne homeoterme, temperature 34ºs. Osnovna ljekovita svojstva potiču od njene radioaktivnisti , čiji je nosilac radon i njegovi produkti raspadanja. Po radioaktivnosti Višegradska Banja je na prvom mjestu u Bosni i Hercegovini , a na drugom mjestu u bivšoj Jugoslaviji. Stepen radijacije je terapijski optimalan, bez mogućnosti kumulacije i eventualnih neželjenih efekata. Radon smanjuje bol, podiže opštu otpornost organizma, povoljno djeluje na neke endokrine žlijezde, respiratorne i alergijske bolesti. Vode Višegradske Banje koriste se za prevenciju i liječenje svih starosnih grupa.Voda se koristi za liječenje reumatskih bolesti, neuroloških stanja, ortopedskih bolesti i deformiteta, ginekoloških oboljenja, oboljenja disajnih puteva, gerijatrijskih oboljenja.

Nosilac razvoja turizma u Višegradskoj Banji je hotel i rehabilitacioni centar „Vilina vlas“, koji je nazvan po endemskoj vrsti paprati koja je u Bosni i Hercegovini najzastupljenija na izvorištima ove banje.

Hamam u Višegradskoj Banji nalazi se u neposrednoj blizini hotela „Vilina vlas“, a zanimljiva je priča o nastanku ovog kupatila, koje je izgrađeno za vrijeme gradnje čuvene ćuprije na Drini 1575. godine. Prema pričama, za izgradnju mosta korišten je kamen koji je donošen iz majdana na prostoru današnje Višegradske Banje. Prilikom vađenja kamena radnici su otkrili izvor mineralne vode, i ubrzo su otkrili da rane koje su zadobijali u radu mnogo brže zarastaju nego što bi trebalo. To blagotvorno dejstvo su pripisali mineralnoj vodi u kojoj su se kupali, tako da je tada odlučeno da se tu napravi hamam.

Kupatilo je i danas u upotrebi, a iznajmljuje se na sat, a rezervacije termina u hamamu se mogu izvršiti u hotelu „Vilina vlas“.

Na oko kilometar od hotela „Vilina vlas“ nalazi se i crkva Sv. Jovana, koja je u prošlosti bila izgrađena u potpunosti od drveta. Ima oblik jednobrodne bazilike i nije freskopisana. Interesantan je sam prostor na kome se ona nalazi, a to je planinska zaravan prekrivena travom, oko koje se nalazi visoka borova šuma. Ovaj prostor je uređen kao izletište (stolovi i klupe za sjedenje, voda za piće, toalet), tako da je dosta posjećen od strane samih višegrađana, kao i gostiju koji se odmaraju u Višegradskoj Banji.

Izvor: See Srpska

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top