Prema predanju podigli i Tvrdoš-Pravoslavci danas slave cara Konstantina i caricu Jelenu

Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju danas cara Konstantina i caricu Jelenu, njegovu majku. Car Konstantin je 313. godine Milanskim ediktom ukinuo progon hrišćana i priznao hrišćanstvo. Odluke cara Konstantina sudbonosno su uticale na istoriju svieta – on je priznao hrišćanstvo, što je presudno uticalo da postane vodeća monoteistička religija i osnovao je Konstantinopolj, grad ravan Rimu, čime je osigurao da Rimsko carstvo opstane dugo posle pada Rima i zapadnih provincija u 5. vijeku.

Rimski car Konstantin Veliki rođen je u 27. februara 272. godine u Naisu, današnjem Nišu u Srbiji.

Konstantinovi roditelji bili su car Konstancije Flor i carica Jelena. Flor je imao još dece od druge žene, a sa Jelenom samo Konstantina.
Car Konstantin i carica Jelena vezani su i za Trebinje. Neka predanja kazuju da su oni podigli manastir Tvrdoš

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top